Det finns naturligtvis vissa ställen det är förbjudet att fotografera på, då som exempelvis inom domstolar, privat mark om det finns fotoförbud som på en skola, biograf eller militärt område. Dessutom gäller detta för kränkande fotografering, det vill säga att fotografera eller filma i smyg när en person befinner sig i ett utrymme av privat karaktär så som i ett provrum eller på en toalett.

Nu när drönare finns med i spelet finns det vissa regler och lagar som gäller utöver de som redan har nämnt. Detta är tack vare att med hjälp av en drönare ka du komma in på helt nya område som är otillgängliga annars.

Tidigare var man tvungen att ha tillstånd från Länsstyrelsen för att ta foto och filma med en drönare, men sedan den 1:e augusti 2017 har den lagen ändrats. Numera är det bara myndigheter som behöver ha ett tillstånd för att övervaka med hjälp av en drönare.

För de företag eller privatpersoner som vill använda sig av en drönare för att ta bilder eller filma är det numera att de ska följa personuppgiftslagen (PUL) istället. Den kan användas mest som en vägledning på hur man ska bära sig åt när man använder sig av en drönare.

Datainspektionen kan ge mer information om man vill har lite mer ”kött på bena” så att säga, för att vara 100 % säker på vad som gäller vid ett användande av en drönare. Det är de som är den myndighet som ser till att PUL följs.

Myndigheter behöver alltså fortfarande ha tillstånd och det får de från Länsstyrelsen. Tillstånd krävs även för de privatpersoner eller företag som myndigheterna anlitar som ska utföra uppdrag åt dem.

Det som en privatperson behöver ha i åtanken, är att det kan krävas tillstånd för att flyga över vissa områden för att filma eller ta bilder. Sådant område kan vara till exempel över en flygplats och deras kontrollzon, då behöver man ett tillstånd från respektive flygplats.

Eller ett tillstånd från Transsportstyrelsen behövs om en drönare används för beställda uppdrag eller för att tjäna pengar på flygningen. Dessutom kan det behövas ett tillstånd från Lantmäteriet och i vissa fall också Sjöfartsverket som har enligt lagen att skydda vissa geografisk information.

Visst kan det verkat krångligt med i grunden räcker det ha ett sunt förnuft när det gäller när man ska filma eller ta foto med en drönare. Men vill man vara på den säkra sidan kontakta de berörda myndigheterna, så vet man med alla säkerhet vad som gäller i det område som man har tänkt att ta bilder på.

En sak som man också bör ha i åtanken om man har tänkt fotografera vid större sportevenemang, kan det vara så att det finns företag som har köpt rättigheten att filma och ta bilder av arrangören. Så det är viktigt att kontrollera det för att slippa bli anklagad för att begå ett brott.

Det är bara till att gå till sig själv vad man hade tyckt om en drönare dykt upp från ingenstans och tagit bilder på dig. Tipset är att försök undvik privata områden eller över ständer och så vidare.

Detta för ditt eget bästa!